Poznaj technologię

Moduły systemu SYDEL

• Moduł RUCH – zintegrowany pakiet programów, zapewniający: bieżącą wizualizację dowolnego procesu lub układu technologicznego, sterowanie dowolnymi układami i elementami powiązane z analizą blokad; konfigurowanie i prezentację wykresów i raportów; zarządzanie alarmami, kontrolę mocy(energii) zamówionej i obrachunkowej oraz rozpływu mocy(energii) zużytej i produkowanej, bilansowanie, rejestrowanie i archiwizację wszystkich … Więcej...

Struktura systemu SYDEL

Warstwa obiektowa Składa się z wielu rodzajów sygnałów obiektowych: sygnały binarne – dwustanowe z rozdzielczością czasową 10/3 ms (przykładowo dla obiektów elektroenergetycznych sygnały ze styków pomocniczych łączników, zabezpieczeń elektroenergetycznych itp.); sygnały licznikowe pochodzące z liczników impulsowych lub z przystawek impulsowych zainstalowanych w istniejących licznikach indukcyjnych (okres … Więcej...