Struktura systemu SYDEL

Warstwa obiektowa

Składa się z wielu rodzajów sygnałów obiektowych:

  • sygnały binarne – dwustanowe z rozdzielczością czasową 10/3 ms (przykładowo dla obiektów elektroenergetycznych sygnały ze styków pomocniczych łączników, zabezpieczeń elektroenergetycznych itp.);
  • sygnały licznikowe pochodzące z liczników impulsowych lub z przystawek impulsowych zainstalowanych w istniejących licznikach indukcyjnych (okres próbkowania 10 ms);
  • sygnały analogowe z przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych z sygnalizacją uszkodzenia toru pomiarowego;
  • sygnały wyjściowe sterujące łącznikami i innymi elementami wykonawczymi.

Warstwa sterowników przemysłowych

Stanowią ją sterowniki programowalne o odpowiednim dla danej aplikacji stopniu rozproszenia i strukturze, wraz z magistralami i protokołami komunikacyjnymi. Otwarta struktura systemu pozwala na stosowanie sterowników różnych firm, również w konfiguracji mieszanej i o różnym stopniu rozproszenia (aż do sterowników polowych).

Wybór sterowników oraz ich konfiguracja są każdorazowo ustalane z użytkownikiem i firmami współpracującymi.

Komunikacja pomiędzy sterownikami może odbywać się według protokołu producenta sterowników (np. IEC-61850, EtherCAT, OPC, Modbus, Profibus). Magistrala komunikacyjna (OPC, Profibus, RS 485/422, RS232, pętla prądowa, Ethernet, GPRS/3G/LTE) może być wykonana w wersji pojedynczej lub zdublowanej (redundancja) przy zastosowaniu: kabli światłowodowych, skrętki ekranowanej, istniejących kabli teletechnicznych, radiolinii lub w strukturze mieszanej.

Do poziomu sterowników zalicza się również układy rozliczeniowe z energetyką zawodową (liczniki EMH, L+G, Elster, Pozyton), cyfrowe liczniki ciepła, gazu, zabezpieczenia cyfrowe (MICOM, MUZ, SEPAM) i wszelkie inne układy cyfrowe.

Warstwa nadrzędna

Poziom dyspozytorski stanowi sieć lokalna typu Ethernet z protokołem TCP/IP oparta na oprogramowaniu serwera sieci MS Windows Server i serwera SQL.

Stosujemy rozwiązania sieciowe oraz aplikacje jednokomputerowe, a także połączenia z sieciami zakładowymi i innymi, w tym poprzez LAN, Internet, GPRS/3G/LTE m.in. do zdalnego nadzorowania i serwisowania systemu.

Comments are closed.