Moduły systemu SYDEL

• Moduł RUCH – zintegrowany pakiet programów, zapewniający: bieżącą wizualizację dowolnego procesu lub układu technologicznego, sterowanie dowolnymi układami i elementami powiązane z analizą blokad; konfigurowanie i prezentację wykresów i raportów; zarządzanie alarmami, kontrolę mocy(energii) zamówionej i obrachunkowej oraz rozpływu mocy(energii) zużytej i produkowanej, bilansowanie, rejestrowanie i archiwizację wszystkich zmian w pracy układu, auto detekcję systemu oraz indywidualne podejście do sposobu prezentacji.
wykresy
bilanswykr_arch

 

 

 

• Moduł ENERGIA – narzędzie pozwalające użytkownikowi na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych: z kontrolą zużycia mediów, sporządzaniem bilansów, rozdzielników, raportów, faktur itp. Analiza w ujęciu energetycznym (zużycie medium) i kosztowym, przy uwzględnieniu wszystkich możliwych układów taryfowych, przekrojów: czasowych, rodzajowych (gospodarki, zmiany, brygady), własnościowych (m.in. billingowanie odbiorców) i lokalizacyjnych (oddziały, wydziały).

slajd18

• Moduł PROGNOZA – jest programem przeznaczonym do prognozowania zużycia energii elektrycznej. Główną ideą modułu jest oparcie prognoz na dostarczanych przez resztę systemu informacjach (skwantowane i uśrednione wartości pomiarowe: licznikowe, analogowe lub ich agregaty). Prognozy tworzone są na podstawie rzeczywistych sytuacji technologicznych i produkcyjnych zarejestrowanych w zakładzie.

• Moduł PGT – dostarczane wraz z systemem oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia samodzielną modyfikację systemu i jego rozwijanie. Jest to obszerny pakiet służący do definiowania i konfigurowania aplikacji systemu SYDEL oraz tworzenia systemu uprawnień powiązanego z listą użytkowników.

www.sydel.com.pl

Comments are closed.